0 votes
“This is: Made in Poland” - Rollerblading
Description
Edit ten jest przypomnieniem czym są filmy z serii Made in Poland. Ten świeżo upload'owany edit ma skrócić oczekiwania na film Made in Poland 6, który jest aktualnie w fazie edycji.

Autor pragnie podziękować firmie Adobe, Benq oraz Glidecam za wsparcie w postaci oprogramowania Adobe Production Premium CS4 (Adobe Polska) oraz monitor M2700HD (Benq Polska) umożliwiające profesjonalną edycję filmu Made in Poland 6, a także za sprzęt w postaci Glidecam HD 2000 od A.F. Marcotec.

Premiera filmu ma się odbyć w Krakowie w lecie 2010.

Materiał filmowy obejmuje Polskę, Szkocję, Irlandię, Ukrainę oraz Czechy przedstawiając lokalnych rolkarzy.

Utrzymując charakter serii Made in Poland, tym razem film ukazuje i opowiada o zmaganiach polskich emigrantów (rolkarzy), którzy wyjechali do UK w celu rozpoczęcia dorosłego życia.

Trud i wysiłki związane z życiem za granicą przeplatają się z ekwilibrystycznymi i "hardkorowymi" trikami rolkowymi wykonywanymi w przerwie od ciężkiej pracy, przez polskich (oraz szkockich, irlandzkich oraz czeskich) rolkarzy.
25 views Jan 20
xAx - Daily dose of Adrenaline.

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.
3mul4t0r 868 points
Welcome to xAx your daily dose of Adrenaline, where you can add videos, images and receive comments from other members of the community.